top of page

Gymnastikförbundet

Gymnastikförbundet är en av Sveriges största idrottsorganisationer med drygt 225 000 aktiva medlemmar i 990 föreningar - tillsammans bildar vi Svensk Gymnastik och vår vision är Rörelse hela livet. Alla är välkomna till Svensk Gymnastik, unga som gamla, motions- och tävlingsföreningar oavsett om de är stora eller små. Inom Svensk Gymnastiks finns en mängd olika verksamheter; artistisk gymnastik, truppgymnastik, rytmisk gymnastik, hopprep, trampolin och DMT, paragymnastik, parkour och tricking, tumbling, aerobic gymnastics, barngymnastik, gruppträning, drill och uppvisningsgymnastik.

Pil.png
Spåret2.png
Spåret.png
Spåret.png

Sociala medier

  • Facebook
  • Instagram Svensk Gymnastik
  • Instagram Gympabubblan
  • YouTube
  • Twitter
Bild9.png
Rörelse4.png

Hopprep

Hopprep är en etablerad sport sett till att barn genom alla tider hoppat hopprep. Som tävlingsidrott är hopprep, som internationellt går under namnet ”rope skipping”, en relativt ny sport som har sina rötter i USA. De två huvudsakliga tränings- och tävlingsformerna inom hopprep är enkelrep (single rope) och dubbelrep (double dutch).

Rörelsebanken

Rörelsebanken är ett inspirationsmaterial med motorisk träning för barn mellan 7 och 12 år. Träningen fungerar på alla nivåer och kan genomföras så väl individuellt som i grupp. Materialet utgår från sex rörelsemönster som utmanar både kropp och tanke och ger dig som jobbar inom skolan och/eller är idrottsledare kunskap och förslag på övningar och lekar inom motorisk träning. Filmade övningar blandas med färdiga träningsprogram.

Rörelsebanken.png
Bild4.png

Hoppa hopprep i förening

Vill du börja hoppa hopprep eller träna annan gymnastik i en förening? Verksamheten inom Svensk Gymnastik bedrivs i 990 gymnastikföreningar spridda över hela landet. Gå in och läs mer om våra olika verksamheter och leta upp en förening nära dig på gymnastik.se

bottom of page